Biuro doradcy restrukturyzacyjnego Pawła Kuśmierka działa w następujących obszarach:

1. upadłość przedsiębiorców

– Paweł Kuśmierek działa jako syndyk w postępowaniach upadłościowych. Posiada doświadczenie w branży budowlanej, handlowej oraz medycznej; 

– wspieramy przedsiębiorców na etapie przed upadłością, szczegółowo doradzając o skutkach upadłości i czynności podejmowanych przed złożeniem wniosku o upadłość; 

– sporządzamy wnioski o ogłoszenie upadłości i reprezentujemy przedsiębiorców przed sądami powszechnymi

2. upadłość konsumencka

– Paweł Kuśmierek działa jako syndyk w postępowaniach upadłościowych konsumenckich;

– doradzamy konsumentom w zakresie skutków upadłości

– sporządzamy wnioski o ogłoszenie upadłości

3. restrukturyzacje przedsiębiorców

 – Paweł Kuśmierek działa jako Zarządca w postępowaniach sanacyjnych;

– kompleksowo doradzamy w zakresie możliwości i skutków otwarcia poszczególnych postępowań restrykturyzacyjnych;

– sporządzamy plany restrukturyzacyjne. 

Wprowadzone w życie od 1 stycznia 2016 roku zasady funkcjonowania restrukturyzacji przedsiębiorcy determinują działalność Biura Doradcy Restrukturyzacyjnego. Sposób i fachowe rozpoznanie sytuacji finansowej, majątkowej oraz prawnej przedsiębiorcy zagrożonego niewypłacalnością są elementem wiedzy praktycznej i doświadczenia w działalności jaką prowadzi Biuro.

Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowanie z zapoznaniem się z instytucją upadłości konsumenckiej, upadłości przedsiębiorcy jak również postępowania restrukturyzacyjnego wobec przedsiębiorców. 

Naszym zadaniem jest szerzenie świadomości prawnej przedsiębiorcy w celu umożliwienia zastosowania najlepszych rozwiązań prawnych i ekonomicznych, aby proces restrukturyzacji lub postępowanie upadłościowe doprowadziło przedsiębiorcę do wymiernych korzyści gospodarczych.

Zapraszamy Państwa do współpracy

e-mail: syndyk@kancelaria-kusmierek.pl
tel. 511 964 028

Biuro Syndyka – Postępowania upadłościowe