Syndycy masy upadłości ogłaszają konkurs na sprzedaż nieruchomości w Strzegomiu


Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego  zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącą działkę nr 221 o powierzchni 1,5974 ha, położonych w woj. dolnośląskim, przy  Al. Wojska Polskiego nr 76 w Strzegomiu (KW Nr SW1S/00004985/2). Tereny o nieregularnym kształcie, częściowo ogrodzone, posiadające bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi publicznej.

Przedmiotowa działka ma charakter przemysłowy, z przeznaczeniem na działalność produkcyjno – usługową. Na nieruchomości znajduje się tradycyjny kompleks po dawnym młynie, na który składają się pochodzące z lat 1876 – 1919 budynki tj. 4- kondygnacyjny i podpiwniczony młyn oraz czyszczalnia. Ponadto kotłownia, portiernia, warsztat, biuro oraz kilka magazynów, komór silosowych i wiat o łącznej powierzchni użytkowej 3 916,70 m2 . Nieruchomość znajduje się w bliskim sąsiedztwie bocznicy kolejowej.

Cena minimalna sprzedaży: 879 200 zł (osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy i dwieście złotych) (80% ceny oszacowania).

Termin i miejsce składania pisemnych ofert: 27 października 2022 roku, do godz. 12.00, Syndyk Elżbiety Golczyk-Król,  ul. Królewska 5 lok.8 98-300 Wieluń lub Syndyk Paweł Kuśmierek, ul. Żeromskiego 25. Lok.6, 90-736 Łódź. Niezbędna jest wpłata wadium. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 października 2022 roku, o godz. 14.00, w siedzibie Syndyka Elżbiety Golczyk – Król w Wieluniu.

Regulamin konkursu dostępny jest poniżej. Inne szczegółowe informacje są dostępne u syndyków: Elżbiety Golczyk-Król,  ul. Królewska 5 lok.8,  98-300 Wieluń,  tel. 798 569 376 lub Pawła Kuśmierka, ul. Żeromskiego 25 lok.6, 90-736 Łódź, tel. 511 964 028. Ponadto na stronie www.kancelaria-kusmierek.pl/aktualnosci