Postępowanie o zatwierdzenie układu

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Oznaczenie dłużnika: Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Konserwacji Torów „Bocznica” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
Numer KRS: 0000184817
REGON:
NIP:
Konto bankowe:
Adres siedziby: ul. Aleksandrowska 67/93, 91-205 Łódź
Adres do korespondencji:
Sąd upadłościowy:
Sygn. akt:

Aktualności (Obwieszczenia i Ogłoszenia)

Informacje o przebiegu postępowania upadłościowego:

W dniu 2 października 2020 roku ukazało się w MSiG obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Dniem układowym jest 25 września 2020 roku. 

Od daty ukazanie się obwieszczenie w MSiG prowadzone będą działania mające na celu restrukturyzację zobowiązań Dłużnika oraz wprowadzenie działań zapewniających spłatę wierzycieli i doprowadzenie do najbardziej optymalnej sytuacji przedsiębiorstwa Dłużnika. 

SANACJA Moderndach sp. z o.o. w restrukturyzacji

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Oznaczenie dłużnika: Moderndach sp. z o.o. w restrukturyzacji
Numer KRS: 0000293415 REGON:
NIP: 4660369334
Konto bankowe:
Adres siedziby: Łochocin 6/4
Adres do korespondencji: Łochocin 6/4, 87-600 Lipno
Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sygn. akt: XIV GRs 2/ 18

Aktualności (Obwieszczenia i Ogłoszenia)

Informacje o przebiegu postępowania upadłościowego:

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą. Na bieżąco pokrywa koszty postępowania. 

ARYS – Pabianice

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Oznaczenie dłużnika:
Numer KRS:
REGON:
NIP:
Konto bankowe:
Adres siedziby:
Adres do korespondencji:
Sąd upadłościowy:
Sygn. akt:

Aktualności (Obwieszczenia i Ogłoszenia)

Informacje o przebiegu postępowania upadłościowego:

ALPOL z siedzibą w Łasku

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Oznaczenie dłużnika:
Numer KRS:
REGON:
NIP:
Konto bankowe:
Adres siedziby:
Adres do korespondencji:
Sąd upadłościowy:
Sygn. akt:

Aktualności (Obwieszczenia i Ogłoszenia)

Informacje o przebiegu postępowania upadłościowego:

Sprzedaż nieruchomości – LIPIEC 2020 ROKU Syndyk sprzeda następujące nieruchomości położone w ŁASKU:

I – prawo własności nieruchomości (dz. nr 2/4 o pow. 640 m2) przy ul. Leśników Polskich 10 w Łasku (KW SR1L/00005406/9), wraz z budynkiem usługowo-biurowym  o pow. 169,71 m2 i  garażem o pow. 73,42 m2 . Bezpośredni wjazd z drogi krajowej, blisko działek mieszkalnych i usługowych. Dostęp do głównych węzłów drogowych połączonych z autostradą A-1 i A-2. Cena minimalna 353 250 zł.

II – prawo użytkowania wieczystego (dz. nr 93/8 o pow. 8018 m ) wraz z halą o pow. 962,93 m (KW SR1L/00058173/2). Nieruchomość przemysłowa o regularnym kształcie. Konstrukcja żelbetowa, posadzki betonowe, instalacje: wodna, siła, energia elektryczna, alarm, kamery.  Cena minimalna 1 031 000 zł.

Hala ma długość 54 m i jest podzielona na trzy równe nawy. Szerokość hali 18m, wysokość 5 m.  

III – niezabudowane prawo użytkowania wieczystego (dz. nr 93/10 i 93/11 o pow. 5362 m i 2363 m2) (KW SR1L/00058173/2). Przeznaczenie: zabudowa produkcyjna, magazynowa, produkcyjno-usługowa. Dostęp do zbiorczej infrastruktury technicznej: w ulicy woda i energia elektryczna. Cena minimalna 234 000 zł.

IV – niezabudowane prawo użytkowania wieczystego  (dz. nr 93/3 i 93/5 o pow. 3628 m i 2784 m 2 – KW SR1L/00041805/0). Działki z droga dojazdową w części asfaltową, położone po dwóch stronach drogi wewnętrznej.  Działka 93/3 częściowo  ogrodzona betonowym płotem z bramą wjazdową od strony południowej. Otoczenie działek zabudowanych obiektami przemysłowo-usługowymi. Cena minimalna 186 000 zł.

Działki w pkt. II, III, IV są działkami sąsiadującymi, sprzedawanymi wraz z ułamkowym udziałem w drogach wewnętrznych, które umożliwiają dostęp do krajowej drogi publicznej, połączonej z węzłem drogowym z autostradą A1 i A2.

Wgląd do położenia działek – GEOPORTAL

Składanie ofert do dnia 22 lipca 2020 roku.