Syndycy masy upadłości ogłaszają konkurs na sprzedaż nieruchomości w Strzegomiu

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego  zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącą działkę nr 221 o powierzchni 1,5974 ha, położonych w woj. dolnośląskim, przy  Al. Wojska Polskiego nr 76 w Strzegomiu (KW Nr SW1S/00004985/2). Tereny o nieregularnym kształcie, częściowo ogrodzone, posiadające bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi publicznej.

Przedmiotowa działka ma charakter przemysłowy, z przeznaczeniem na działalność produkcyjno – usługową. Na nieruchomości znajduje się tradycyjny kompleks po dawnym młynie, na który składają się pochodzące z lat 1876 – 1919 budynki tj. 4- kondygnacyjny i podpiwniczony młyn oraz czyszczalnia. Ponadto kotłownia, portiernia, warsztat, biuro oraz kilka magazynów, komór silosowych i wiat o łącznej powierzchni użytkowej 3 916,70 m2 . Nieruchomość znajduje się w bliskim sąsiedztwie bocznicy kolejowej.

Cena minimalna sprzedaży: 879 200 zł (osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy i dwieście złotych) (80% ceny oszacowania).

Termin i miejsce składania pisemnych ofert: 27 października 2022 roku, do godz. 12.00, Syndyk Elżbiety Golczyk-Król,  ul. Królewska 5 lok.8 98-300 Wieluń lub Syndyk Paweł Kuśmierek, ul. Żeromskiego 25. Lok.6, 90-736 Łódź. Niezbędna jest wpłata wadium. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 października 2022 roku, o godz. 14.00, w siedzibie Syndyka Elżbiety Golczyk – Król w Wieluniu.

Regulamin konkursu dostępny jest poniżej. Inne szczegółowe informacje są dostępne u syndyków: Elżbiety Golczyk-Król,  ul. Królewska 5 lok.8,  98-300 Wieluń,  tel. 798 569 376 lub Pawła Kuśmierka, ul. Żeromskiego 25 lok.6, 90-736 Łódź, tel. 511 964 028. Ponadto na stronie www.kancelaria-kusmierek.pl/aktualnosci

ALPOL z siedzibą w Łasku

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Oznaczenie dłużnika: Mirosław Prądzyński ALPOL w Łasku
Numer KRS: —-
REGON:
NIP:
Konto bankowe:
Adres siedziby:
Adres do korespondencji:
Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Sygn. akt: XIV GUp 110/16

Aktualności (Obwieszczenia i Ogłoszenia)

Informacje o przebiegu postępowania upadłościowego:

Sprzedaż nieruchomości – WRZESIEŃ 2022 ROKU Syndyk sprzeda następujące nieruchomości położone w ŁASKU:

I – prawo użytkowania wieczystego (dz. nr 93/8 o pow. 8018 m ) wraz z halą o pow. 962,93 m (KW SR1L/00058173/2). Nieruchomość przemysłowa o regularnym kształcie. Konstrukcja żelbetowa, posadzki betonowe, instalacje: wodna, siła, energia elektryczna, alarm, kamery.  Cena oszacowania: 1 031 000 zł. Obecnie cena minimalna wynosi tylko 50% ceny oszacowania.

Hala ma długość 54 m i jest podzielona na trzy równe nawy. Szerokość hali 18m, wysokość 5 m.  

II – niezabudowane prawo użytkowania wieczystego (dz. nr 93/10 i 93/11 o pow. 5362 m i 2363 m2) (KW SR1L/00058173/2). Przeznaczenie: zabudowa produkcyjna, magazynowa, produkcyjno-usługowa. Dostęp do zbiorczej infrastruktury technicznej: w ulicy woda i energia elektryczna. Cena oszacowania: 234 000 zł. Obecnie cena minimalna wynosi tylko 50% ceny oszacowania.

W/w działki są działkami sąsiadującymi, sprzedawanymi wraz z ułamkowym udziałem w drogach wewnętrznych, które umożliwiają dostęp do krajowej drogi publicznej, połączonej z węzłem drogowym z autostradą A1 i A2.

Wgląd do położenia działek – GEOPORTAL

Składanie ofert do dnia 5 WRZEŚNIA 2022 roku.