Upadłość przedsiębiorcy to szereg instytucji prawnych, których zastosowanie prowadzi do proporcjonalnego zaspokojenia wierzycieli i zakończenia bytu prawnego dłużnika. Efektem upadłości może też być „nowe życie dla przedsiębiorstwa”. Zgoda na upadłość to przede wszystkim odpowiedzialność w biznesie.

Nasza kancelaria prawna:

  • uczy odpowiedzialności w biznesie
  • wspiera przedsiębiorcę na etapie przed upadłością – doradzając we wszystkich kluczowych etapach przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości
  • zapewnia przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości i całej dokumentacji z tym związanej
  • pomaga wierzycielom kontrolować i weryfikować poczynania upadłego dłużnika

Syndyk Paweł Kuśmierek funkcjonuje w branży upadłościowej od niespełna dekady. Pełni funkcje syndyka małych i średnich przedsiębiorstwach. Doświadczenie, wiedza oraz kreatywne podejście do zagadnień biznesu oraz upadłości gwarantuje Klientowi profesjonalną opiekę.