ALPOL z siedzibą w Łasku


Oznaczenie dłużnika: Mirosław Prądzyński ALPOL w Łasku
Numer KRS: —-
REGON:
NIP:
Konto bankowe:
Adres siedziby:
Adres do korespondencji:
Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Sygn. akt: XIV GUp 110/16

Aktualności (Obwieszczenia i Ogłoszenia)

Informacje o przebiegu postępowania upadłościowego:

Sprzedaż nieruchomości – WRZESIEŃ 2022 ROKU Syndyk sprzeda następujące nieruchomości położone w ŁASKU:

I – prawo użytkowania wieczystego (dz. nr 93/8 o pow. 8018 m ) wraz z halą o pow. 962,93 m (KW SR1L/00058173/2). Nieruchomość przemysłowa o regularnym kształcie. Konstrukcja żelbetowa, posadzki betonowe, instalacje: wodna, siła, energia elektryczna, alarm, kamery.  Cena oszacowania: 1 031 000 zł. Obecnie cena minimalna wynosi tylko 50% ceny oszacowania.

Hala ma długość 54 m i jest podzielona na trzy równe nawy. Szerokość hali 18m, wysokość 5 m.  

II – niezabudowane prawo użytkowania wieczystego (dz. nr 93/10 i 93/11 o pow. 5362 m i 2363 m2) (KW SR1L/00058173/2). Przeznaczenie: zabudowa produkcyjna, magazynowa, produkcyjno-usługowa. Dostęp do zbiorczej infrastruktury technicznej: w ulicy woda i energia elektryczna. Cena oszacowania: 234 000 zł. Obecnie cena minimalna wynosi tylko 50% ceny oszacowania.

W/w działki są działkami sąsiadującymi, sprzedawanymi wraz z ułamkowym udziałem w drogach wewnętrznych, które umożliwiają dostęp do krajowej drogi publicznej, połączonej z węzłem drogowym z autostradą A1 i A2.

Wgląd do położenia działek – GEOPORTAL

Składanie ofert do dnia 5 WRZEŚNIA 2022 roku.