ALPOL z siedzibą w Łasku


Oznaczenie dłużnika:
Numer KRS:
REGON:
NIP:
Konto bankowe:
Adres siedziby:
Adres do korespondencji:
Sąd upadłościowy:
Sygn. akt:

Aktualności (Obwieszczenia i Ogłoszenia)

Informacje o przebiegu postępowania upadłościowego:

Sprzedaż nieruchomości – LIPIEC 2020 ROKU Syndyk sprzeda następujące nieruchomości położone w ŁASKU:

I – prawo własności nieruchomości (dz. nr 2/4 o pow. 640 m2) przy ul. Leśników Polskich 10 w Łasku (KW SR1L/00005406/9), wraz z budynkiem usługowo-biurowym  o pow. 169,71 m2 i  garażem o pow. 73,42 m2 . Bezpośredni wjazd z drogi krajowej, blisko działek mieszkalnych i usługowych. Dostęp do głównych węzłów drogowych połączonych z autostradą A-1 i A-2. Cena minimalna 353 250 zł.

II – prawo użytkowania wieczystego (dz. nr 93/8 o pow. 8018 m ) wraz z halą o pow. 962,93 m (KW SR1L/00058173/2). Nieruchomość przemysłowa o regularnym kształcie. Konstrukcja żelbetowa, posadzki betonowe, instalacje: wodna, siła, energia elektryczna, alarm, kamery.  Cena minimalna 1 031 000 zł.

Hala ma długość 54 m i jest podzielona na trzy równe nawy. Szerokość hali 18m, wysokość 5 m.  

III – niezabudowane prawo użytkowania wieczystego (dz. nr 93/10 i 93/11 o pow. 5362 m i 2363 m2) (KW SR1L/00058173/2). Przeznaczenie: zabudowa produkcyjna, magazynowa, produkcyjno-usługowa. Dostęp do zbiorczej infrastruktury technicznej: w ulicy woda i energia elektryczna. Cena minimalna 234 000 zł.

IV – niezabudowane prawo użytkowania wieczystego  (dz. nr 93/3 i 93/5 o pow. 3628 m i 2784 m 2 – KW SR1L/00041805/0). Działki z droga dojazdową w części asfaltową, położone po dwóch stronach drogi wewnętrznej.  Działka 93/3 częściowo  ogrodzona betonowym płotem z bramą wjazdową od strony południowej. Otoczenie działek zabudowanych obiektami przemysłowo-usługowymi. Cena minimalna 186 000 zł.

Działki w pkt. II, III, IV są działkami sąsiadującymi, sprzedawanymi wraz z ułamkowym udziałem w drogach wewnętrznych, które umożliwiają dostęp do krajowej drogi publicznej, połączonej z węzłem drogowym z autostradą A1 i A2.

Wgląd do położenia działek – GEOPORTAL

Składanie ofert do dnia 22 lipca 2020 roku.