Kancelaria posiada następujące specjalizacje:

PRAWO MEDYCZNE

Posiadamy doświadczenie w świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej przedsiębiorcom prowadzącym działalność leczniczą (Szpitale oraz zawody medyczne działające w różnych formach prawnych). 

Reprezentujemy Szpitale w stosunkach z NFZ oraz innymi organami administracji publicznej. 

Reprezentujemy Szpitale w licznych postępowaniach sądowych. 

Prowadzimy szkolenia osób wykonujących zawody medyczne z zakresu praw pacjenta.

PRAWO UPADŁOŚCIOWEPRAWO RESTRUKTURYZACYJNE 

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę przedsiębiorcy związaną z przeprowadzeniem upadłości, doradztwem w zakresie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego oraz optymalną restrukturacją przedsiębirstw, wyszukiwaniem potelncjalnych inwestorów i negocjacjami z kontrahentami – dłużnikami oraz wierzycielami.

Kancelaria niezależnie od specjalizacji, poza obsługą prawną bieżących spraw przedsiębiorstwa, wykonuje świadczenia z zakresu: tworzenia i likwidacji przedsiębiorstw, przekształcenia przedsiębiorstw, spraw rejestrowych przedsiębiorstw, postępowań sądowych, administracyjnych i sądowo administracyjnych, spraw z zakresu prawa pracy.


Współpraca Kancelarii ze specjalistami pozwala ponadto świadczyć pomoc prawną w następujących dziedzinach:

  • postępowania egzekucyjne;
  • nieruchomości (działalność deweloperska, procesy budowlane);
  • prawo rodzinne;
  • prawo ubezpieczeń;
  • prawo zamówień publicznych.