Kancelaria Kuśmierek – kancelaria radcy prawnego w Łodzi

Misją Kancelarii Kuśmierek jest zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw poprzez osobiste zaangażowanie radcy prawnego Pawła Kuśmierka poparte specjalistyczną wiedzą oraz doświadczeniem, a także poprzez współpracę ze specjalistami w określonych dziedzinach prawa, jak również innych dziedzinach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Obsługa prawna przedsiębiorstw

Obecnie przedsiębiorca potrzebuje kreatywnej obsługi prawnej, uzyskując nie tylko gotowe odpowiedzi na zaistniałe problemy prawne, ale również otrzymując bieżące informacje dotyczące sposobu zarządzania przedsiębiorstwem, ze wskazaniem na mogące się pojawić zagrożenia czy niedogodności. Kancelaria skupiając wokół siebie specjalistów sprosta tym wymaganiom.

Główne obszary działania Kancelarii to upadłość przedsiębiorców, upadłość konsumencka, restrukturyzacje przedsiębiorców oraz kompleksowa obsługa z zakresu zagadnień prawa medycznego.

Misją Kancelarii jest również szerzenie świadomości prawnej osób fizycznych, zwłaszcza w zakresie praw pacjenta. Misję tą Kancelaria realizuje świadcząc między innymi pomoc prawną PRO BONO.

Założyciel Kancelarii Paweł Kuśmierek

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.

Ukończył I Edycję Podyplomowych Studiów Prawa Medycznego, Praw Pacjentów i Ubezpieczeń Zdrowotnych na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.

Ukończył także I Edycję Podyplomowych Studiów „Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 498.

Od 1 stycznia 2018 roku jako przedstawiciel samorządu radców prawnych OIRP w Łodzi radca prawny Paweł Kuśmierek jest członkiem Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi.

Najczęściej współpracuje jako prawnik wewnętrzny przedsiębiorstw.

Zapraszamy Państwa do współpracy

e-mail: syndyk@kancelaria-kusmierek.pl
tel. 511 964 028