Jak uniknąć niewypłacalności?


ZATWIERDZENIE UKŁADU – jak uniknąć postępującej niewypłacalności

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest jednym z czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych i toczy się całkowicie poza Sądem. I to jest ten argument, który może zachęcić do korzystania z tej opcji. Dłużnik ma bowiem dość istotny wpływ na szybkość postępowania, o ile oczywiście dokona właściwego wyboru osoby doradcy restrukturyzacyjnego, z którym musi zawrzeć umowę 🙂

Postępowanie o zatwierdzenie układu – sposób na uniknięcie niewypłacalności


Jakie są kluczowe cechy i specyfika postępowania o zatwierdzenie układu?? Otóż: 

– doradca restrukturyzacyjny indywidualnie, z każdym wierzycielem negocjuje ewentualne warunki układu; 

– wierzyciele głosują nad układem poza Sądem – na kartach do głosowania, przy udziale i aktywnym działaniu doradcy restrukturyzacyjnego;

– Dłużnik z doradcą ustala listę wierzycieli na dany skonkretyzowany dzień;

– cała procedura trwa maksymalnie 3 miesiące; 

– profesjonalny doradca pomaga wprowadzić środki restrukturyzacyjne, które zapobiegną trudnej sytuacji w przyszłości (środki restrukturyzacyjne zależą od wielu aspektów, jak: specyfika branży, sytuacji majątkowej i wielu, wielu innych…, w tym od osoby doradcy)

Jak przebiega postępowanie?


Wierzycieli można podzielić na grupy, jeśli da się je wyodrębnić (kwotowo lub ze względu na źródło powstania zobowiązania, np. kredyt itp.). Proponujemy wierzycielom określony układ (spłata w ratach, umorzenie części zobowiązań, konwersja wierzytelności na udziały, przedłużenie spłaty zobowiązań, przejęcie części majątku na własność itp., itp…). Doradca restrukturyzacyjny, z którym Dłużnik ma zawartą umowę, sporządza wszelkie niezbędne dokumenty.

Kiedy zatwierdzenie układu może się udać?? Po pierwsze przy niewielkiej ilości wierzycieli. Myślę, że powyżej 30 wierzycieli, może być co do zasady problem. Po drugie suma wierzytelności spornych (takich, które kwestionujemy), nie może przekraczać 15 % ogólnej sumy wierzytelności. Po trzecie: rozsądne propozycje układowe, realne do wykonania, skierowane do uczestników z branży dłużnika. Po czwarte: rozsądny doradca…

Układ zostaje przyjęty i można go realizować po zatwierdzeniu przez Sąd oraz jeśli za układem głosowała większość wierzycieli dysponujących łącznie co najmniej 2/3 sumy wierzytelności. 

Zapraszamy do współpracy z Kancelarią Kuśmierek!!!