Co to jest postępowanie sanacyjne?


Od ponad 3 lat obowiązuje w Polsce ustawa Prawo restrukturyzacyjne, które spośród czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, reguluje m.in. postępowanie sanacyjne

Jakie korzyści przynosi postępowanie sanacyjne?


O co właściwie chodzi w postępowaniu sanacyjnym? Jakie przynosi korzyści?

W prostych słowach są takie ZALETY postępowania sanacyjnego:

– nie ma obowiązku (a nawet jest zakaz) realizacji zobowiązań powstałych przed wydaniem postanowienia Sądu o otwarciu restrukturyzacji – do czasu zawarcia układu z wierzycielami;

– wierzyciel nie może prowadzić egzekucji z majątku należącego do firmy;

– układ (porozumienie) z wierzycielami może zmniejszyć kwotę zobowiązań jeśli określona większość wierzycieli wypowie się ZA; 

– firma ma czas mniej więcej od 12 do 30 miesięcy na wdrożenia działań sanacyjnych, które bez obciążenia starymi długami, pozwoli na odzyskanie płynności i wprowadzenie firmy na właściwe tory. 

Postępowanie sanacyjne – co musi zrobić przedsiębiorca?


To, co musisz zrobić w trakcie sanacji i postępowania sanacyjnego, to:

– zaspokajać wszystkie zobowiązania bieżące, powstałe po otwarciu restrukturyzacji (pensje, ZUS-y, podatki, zobowiązania wobec pozostałych); 

– osiągać przychody, które pozwolą firmie na zaspokojenie zobowiązań bieżących;

– chyba najważniejsze…. MIEĆ PROFESJONALNEGO DORADCĘ RESTRUKTURYZACYJNEGO

Zapraszamy do współpracy, skontaktuj się z naszym biurem.

Analizujemy możliwości przedsiębiorstwa w zakresie wszczęcia postępowania sanacyjnego, sporządzamy profesjonalne plany restrukturyzacyjne, doradzamy podczas sanacji. Pełnimy funkcje zarządcy w postępowaniu sanacyjnym.