Pomoc publiczna na restrukturyzację firmy


W połowie sierpnia 2020 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 16 lipca 2020 roku o udzieleniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw. Rozwiązania w ustawie mają służyć firmom w trudnej sytuacji ekonomicznej. Pomoc publiczna na restrukturyzację firmy nie ma formy dotacji bezzwrotnych i opiera się głównie na oprocentowanych pożyczkach. Podmiotem realizującym celem ustawy będzie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Jakie formy pomocy publicznej ma do dyspozycji firma?

Firma ma do dyspozycji kilka form w ramach pomocy publicznej na restrukturyzację firmy:

A/ pomoc na ratowanie – w formie pożyczki, która wystarczyć na niezbędne utrzymanie firmy do 6 miesięcy jej funkcjonowania;

B/ tymczasowe wsparcie restukturyzacyjne – w formie pożyczki na utrzymanie działalności gospodarczej na czas niezbędny do wdrożenia działań restrukturyzacyjnych, na podstawie uproszczonego planu restrukturyzacyjnego;

C/ pomoc na restrukturyzacje – w formie pożyczki oraz innych wsparć, jak np.: objęcie akcji, udziałów, obligacji, konwersji pożyczek na udziału itp., na podstawie pełnego planu restrukturyzacyjnego.

Kto może skorzystać z pomocy publicznej na restrukturyzację firmy 2020?

Dla kogo jest przeznaczona pomoc publiczna na restrukturyzację firmy 2020? Przede wszystkim dla firm mających trudną sytuację ekonomiczną, w tym zagrożonych niewypłacalnością, a nawet niewypłacalnych.

W czym pomoże licencjonowany doradca restrukturyzacyjny?

W celu uzyskania pomocy możesz skorzystać z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego. W czym pomoże Ci specjalista?

– pomoże połączyć instrumenty finansowe pomocy publicznej z opcjami wszczęcia odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego (zobacz też: Uproszczona restrukturyzacjaSanacjaZatwierdzenie układu) co znacznie zwiększy efektywność wydatkowania środków i skuteczność działań restrukturyzacyjnych przewidzianych do wdrożenia;

– rzetelnie sporządzi plan restrukturyzacyjny lub uproszczony plan restrukturyzacyjny albo plan restrukturyzacyjny;

– struktura pomocy publicznej na restrukturyzację oparta jest na bazie instytucji wynikających z ustawy Prawo restrukturyzacyjne, którą doświadczony doradca restrukturyzacyjny zna i umie ją zastosować;

– pomoże wyliczyć i zaproponować wysokość pomocy publicznej na restrukturyzację firmy, o którą firma może wnioskować w ramach programu.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!