Polityka Nowej Szansy


Jak już pisaliśmy w lipcu we wpisie o pomocy na restrukturyzację firmy, o środki na wsparcie restrukturyzacji z Polityki Nowej Szansy 2020 może ubiegać się każdy przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w tym zagrożony niewypłacalnością lub niewypłacalny. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od 24 września br. udostępniła możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy.

Na jaki cel możesz przeznaczyć fundusze – Polityka Nowej Szansy 2020

O fundusze mogą się ubiegać przedsiębiorcy w trudnej sytuacji finansowej, ale na jaki cel możesz przeznaczyć uzyskane fundusze w ramach Polityki Nowej Szansy 2020?

Fundusze można zdobyć na:

1/ wykonywanie działalności gospodarczej przez okres niezbędny do opracowaniu planu restrukturyzacji lub likwidacji firmy (max. na 6 miesięcy);

2/ wykonywanie działalności gospodarczej na czas niezbędny do wdrożenia działań restrukturyzacyjnych (max. na 18 miesięcy)

3/ przywrócenie przedsiębiorstwu zdolności zarobkowania i konkurowania na rynku.

Doradztwo restrukturyzacyjne Kancelarii Kuśmierek zapewnia pomoc w opracowaniu planów restrukturyzacyjnych niezbędnych do występowania o wsparcie z ARP. Pomagamy znaleźć właściwe instrumenty Prawa restrukturyzacyjnego, aby przywrócić firmie stałe i nieprzerwane funkcjonowanie

Szczegóły dot. wnioskowania o fundusze w ramach Polityki Nowej Szansy znajdują się na stronie Agencji Rozwoju Przemysłu