Układ w upadłości konsumenckiej, układ konsumencki


Na wstępie przypominamy, że od 24 marca 2020 roku obowiązuje nowy formularz wniosku o ogłoszenie upadłości. Jego zastosowanie jest konieczne do złożenia wniosku upadłościowego.

Ponadto istnieje inny formularz wniosku o upadłość, w przypadku zamiaru zawarcia układu w upadłości konsumenckiej. I dziś właśnie kilka informacji o „układzie konsumenckim”.  Rozwiązanie to obowiązuje od kilku miesięcy i jest przeznaczone dla konsumentów – czyli tych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej.

Na czym polega układ w upadłości?

Jak stworzyć układ w upadłości? Na czym polega ta procedura? Osoba niewypłacalna lub zagrożona niewypłacalnością chce się porozumieć z wierzycielami i spłacić ich w całości lub części w określonym czasie. W tym celu, pod nadzorem sądu i przy pomocy profesjonalisty – doradcy restrukturyzacyjnego wyznaczonego przez Sąd upadłościowy – zawiera z wierzycielami układ o upadłości (porozumienie). W porozumieniu określa się, czy osoba niewypłacalna spłaca wierzycieli w całości czy w części, w jakim okresie i w jakiej wysokości.

Kto może wystąpić z wnioskiem o układ konsumencki?

Dla kogo przeznaczona jest możliwość złożenia wniosku o układ konsumencki? Z wnioskiem może wystąpić osoba, która nie prowadzi firmy i jednocześnie posiada środki na choćby częściowe zaspokojenie wierzycieli. Układ konsumencki jest pomocny przede wszystkim dla osób, które dysponują istotnym majątkiem (np. mieszkanie, dom, działka), którego nie chcą stracić, ale jednocześnie nie mogą sobie poradzić ze spłatą całości długów. Osoba taka musi mieć jednak zdolność zarobkowania i powinna wykazać, że wysokość jej zarobków pozwala na spłatę zobowiązań choćby w części w ratach.

Najchętniej z układu konsumenckiego mogą korzystać osoby, które prowadziły firmę, ale już zamknęły działalność i mają zgromadzony majątek.

Przebieg postępowania upadłościowego w skrócie

Po złożeniu wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami, w tym wpłatą zaliczki na koszty postępowania w wysokości przeciętnego wynagrodzenia (III kwartał 2019 roku czyli 4 931,59 zł), Sąd wydaje postanowienie o otwarciu układu konsumenckiego, wyznaczając nadzorcę sądowego. Nadzorca w porozumieniu z dłużnikiem sporządza spis wierzytelności, propozycje układowe oraz zwołuje zgromadzenie wierzycieli. Zgromadzenie wierzycieli decyduje jaką część należności umorzyć dłużnikowi i na jak długo określić spłatę. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 5 lat.

Zgromadzenie wierzycieli powinno się odbyć w ciągu 3 miesięcy od daty otwarcia „układu konsumenckiego”. Czyli tyle czasu jest na dogadanie się z wierzycielami i zebranie głosów na poparcie propozycji układowych.

Zalety układu konsumenckiego

Układ konsumencki – jakie korzyści może Ci przynieść?

– możesz zachować w całości lub części majątek;

– wierzyciel nie może wszcząć egzekucji z Twojego majątku w czasie realizacji układu;

– możesz uzyskać umorzenie swoich zobowiązań w znacznej części. 

Postępowanie układowe dla konsumentów jest prowadzone na wzór postępowań układowych dla przedsiębiorców, ale wymagania i zakres czynności są mniej obszerne i mniej sformalizowane.

Zapraszamy do współpracy! Sporządzamy wnioski, negocjujemy z wierzycielami oraz projektujemy propozycje układowe.