Wniosek o upadłości czy wniosek restrukturyzacyjny?


Formularz na samym dole!

W wielu miejscach pisze się teraz o dużym wzroście liczby spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Jako powód podawana jest sytuacja nadzwyczajna związana z koronawirusem Covid-19.

Sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne w firmach


Z pewnością wirus i związany z nim brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej znacznie może się przyczynić do upadku firmy, jednakże każde pogorszenie sytuacji przedsiębiorcy należy analizować szczegółowo odrębnie.

Po pierwsze wszczęcie i prowadzenie postępowania upadłościowego lub postępowania restrukturyzacyjnego firmy następuje przed sądem powszechnym. Ze względu na ilość spraw w sądach, szybkość ich rozpatrywania jeszcze przed zaistnieniem stanu epidemii była niezadawalająca. Zatem rozpoznanie sprawy Twojej firmy przed sądem teraz może być znacznie odłożone w czasie.

Po drugie, od 24 marca 2020 roku, wchodzą w życie zmiany ustawy Prawo upadłościowe i ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Znikają wtedy istotne ograniczenia w ogłoszeniu upadłości konsumentów, co również będzie sprzyjało zwiększeniu liczby spraw upadłościowych w sądach.

Wniosek o ogłoszenie upadłości a wniosek restrukturyzacyjny


Wracając do sedna – czy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości czy też wniosek restrukturyzacyjny?? Do odpowiedzi na to pytanie niezbędne jest ustalenie, czy doszło do NIEWYPŁACALNOŚCI Twojego przedsiębiorstwa lub zagrożenia niewypłacalnością.

Niewypłacalność to stan, w którym nie jesteś w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Prawo upadłościowe przyjmuje, że jeśli przedsiębiorca nie wykonuje zobowiązań przez okres ponad 3 miesięcy, oznacza to, że jest niewypłacalny. Ponadto uznaje się za niewypłacalne spółki prawa handlowego, jeśli ich zobowiązania przekraczają wartość majątku, a stan ten utrzymuje się ponad 2 lata. Jest sporo niuansów związanych z definicją niewypłacalności, ale nie może być tutaj mowy o teoretyzowaniu.

Ważne przy ocenie, czy doszło do niewypłacalności jest zbadanie, czy stan ten ma charakter trwały. Podstawą wniosku o ogłoszenie upadłości może być niewypłacalność o charakterze trwałym, a nie wyłącznie przejściowym. Przejściowe problemy, w tym nadzwyczajne okoliczności związane np. z Covid-19, nie będą na ogół podstawą do wszczęcia postępowania upadłościowego

Postępowanie upadłościowe czy restrukturyzacyjne – pomoc doradcy restrukturyzacyjnego


GENERALNIE jest wiele zawiłości i problemów obejmujących postępowanie upadłościowe czy też restrukturyzacyjne oraz wniosek o upadłości i wniosek restrukturyzacyjny. Stąd CHCEMY POMÓC WE WSTĘPNEJ ANALIZIE UPADŁOŚCIOWEJ ORAZ RESTRUKTURYZACYJNEJ. Być może przyniesie ona Państwu otuchę, być może pozwoli lepiej formalnie przygotować się do sądowego postępowania z udziałem doradcy restrukturyzacyjnego. 

Doradztwo restrukturyzacyjne to nie tylko odpowiedź na pytanie czy, możesz zacząć określone postępowanie przed sądem. To także wskazówki związane z restrukturyzacją pozasądową oraz negocjacjami z wierzycielami. Postaramy się również wesprzeć Was nieodpłatnie w analizie przepisów, które Polski Parlament opracowuje w ramach pakietu pomocy dla pracodawców i przedsiębiorców. Na bieżąco będziemy analizować wchodzące w życie przepisy.

Wnioski o upadłości lub restrukturyzacyjne – skorzystaj ze wsparcia doradcy


Jeśli chcesz zasięgnąć darmowej porady online doradcy restrukturyzacyjnego, wypełnij proszę poniższy FORMULARZ i prześlij na mailasyndyk@kancelaria-kusmierek.pl

We wiadomości zwrotnej otrzymacie Państwo poradę lub pytania dodatkowe, niezbędne do udzielenia rzetelnej porady na temat postępowania i wniosków o upadłości lub wniosków restrukturyzacyjnych. Formularz funkcjonuje w programie Excel (z obsługą makrważne). Wypełnienie formularza jest całkowicie dobrowolne. Dane umieszczone w formularzu uniemożliwiają identyfikację podmiotu. NIE MUSISZ PODAWAĆ NAZWY PRZEDSIĘBIORSTWA. Formularz jest jedynie narzędziem do prostej komunikacji. Jeśli ktoś nie chce wypełnić formularza lub nie może, proszę śmiało pisać na powyższy adres mailowy z krótkim opisem problemu. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

WSPIERAMY BIZNES!

Pobierz plik: