Kolejny układ zatwierdzony !!!


Dziś XIII Kongres INSO 2021. Przy okazji pragniemy poinformować o ponownej skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Cieszymy się na Naszymi Klientami !! Dzięki sprawnemu działaniu Kancelarii-Kuśmierek uproszczona restrukturyzacja zakończyła się zatwierdzeniem układu. To kolejny w ciągu ostatniego roku zakończony sukcesem przebieg restrukturyzacji. Dzięki profesjonalnemu zaangażowaniu, doświadczeniu w sporządzaniu i realizacji planów restrukturyzacyjnych oraz skutecznym umiejętnościom negocjacji z wierzycielami – układ został przyjęty w pisemnym głosowaniu, z 98% głosów „ZA” układem.

Do tej pory Kancelaria – Kuśmierek ma 100% zatwierdzonych układów, w sprawach w których pełniliśmy funkcję nadzorcy układu.

KANCELARIA – KUŚMIEREK

Funkcję nadzorcy układu pełnił doradca restrukturyzacyjny Paweł Kuśmierek.

Przypominamy zalety „uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego”:

– elastyczność działań bez udziału Sądu;

– czas trwania postępowania jest ograniczony do 4 miesięcy;

– profesjonalna opieka doradcy restrukturyzacyjnego;

– niższe koszty dla Dłużnika – zależą od ustaleń między przedsiębiorcą a doradcą restrukturyzacyjnym.

Przypominamy podstawowe informacje związane ze wszczęciem postępowania: TUTAJ

Jaka jest rola doradcy restrukturyzacyjnego??: Przeczytaj!

Zapraszam do współpracy!!!