Co to jest Uproszczona Restrukturyzacja ??


Mijają ponad cztery miesiące od wejścia w życie przepisów umożliwiających uproszczoną restrukturyzację. Pisaliśmy już o tym szczegółowo we wpisie o uproszczonej procedurze restrukturyzacji.

Podkreślenia po raz kolejny wymaga szybkość, dostępność i elastyczność procedury. Co wynika z zalet tego nowego rozwiązania i uproszczenia restrukturyzacji? Przedsiębiorca nie musi czekać na decyzję Sądu. Opłaty są ograniczone do minimum (wynagrodzenie doradcy oraz opłata za obwieszczenie w MSiG). Nadzorca układu uzyska część wynagrodzenia tylko i wyłącznie, jeśli będzie zawarty układ.

Podczas uproszczonej restrukturyzacji biznes może dalej działać. Postępowania egzekucyjne są z mocy prawa zawieszone (wobec wierzycieli układowych). W ramach Polityki Nowej Szansy można zyskać dodatkowe finansowanie. Zawarty układ to w 99% większa korzyść dla przedsiębiorcy niż kosztowna egzekucja z majątku firmy.

Doradca restrukturyzacyjny krok po kroku wyjaśni skutki wszczęcia uproszczonej restrukturyzacji. Zapraszamy do współpracy!