Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego Kancelarii – Kuśmierek zajmuje się wyszukiwaniem inwestorów dla podmiotów potrzebujących wsparcia finansowego lub podmiotów, które chcą zainwestować środki finansowe w nowe przedsięwzięcia.

W związku z prowadzonymi postępowaniami upadłościowymi oraz restrukturyzacyjnymi reprezentujemy dłużników oraz wierzycieli. Ilość prowadzonych spraw oraz rozmaite branże, z którymi współpracujemy, wskazują na szerokie perspektywy i wieloletnie Nasze  doświadczenie.

Pomagamy przede wszystkim w oparciu o stosowanie rozwiązań prawnych ustawy Prawo upadłościowe lub Prawo restrukturyzacyjne. To najbezpieczniejsze sposoby dla inwestora i dla podmiotu z problemami.

Zapraszamy do współpracy inwestorów oraz firmy, które chcą znaleźć inwestora.