Ryczałty w sieci – wygraliśmy pierwszą sprawę w Polsce !!! Zapraszamy do współpracy…


8 marca 2019 roku Sąd Okręgowy w Katowicach potwierdził założenie prezentowane już przed rokiem przez Zespół Kancelarii. Otóż zmiana kwoty ryczałtu dokonywana przez Dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ musi być dokonana w formie pisemnej – i za zgodą świadczeniodawcy. Jednostronne oświadczenie Dyrektora nie odnosi skutku prawnego. 

Jest to istotne dla podmiotów, którym ryczałt obniżono…albo będzie obniżony. NFZ winien przedstawić do podpisu odpowiedni aneks do 4 – letniej umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Brak takiego aneksu niweczy jakąkolwiek zmianę dokonaną przez NFZ. 

Zapraszamy do współpracy 🙂