17 listopada -OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ BEZ DŁUGÓW


17 listopada 2023 roku przypada kolejny już (14) Dzień bez Długów. Zamiarem pomysłodawcy tego corocznego wydarzenia (KRUK S.A.) było zwrócenie uwagi na świat codziennych finansów, nadmierności zadłużenia i zarządzanie finansami.

KANCELARIA – KUŚMIEREK od kilkunastu lat doradza przedsiębiorcom jak efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem w trudnościach finansowych. Analizujemy również, jak firmy mogą uniknąć takich trudności. Specyfika naszej działalności opiera się na wykorzystaniu instrumentów prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego. Jest to unikatowa dziedzina, związana nie tylko z aspektami prawnymi, ale również z szeregiem działań faktycznych, finansowych i zarządczych. W tym zakresie najważniejsze jest doświadczenie – i to charakteryzuje oraz wyróżnia KANCELARIĘ – KUŚMIEREK w branży usług restrukturyzacyjno–upadłościowych.

Kancelaria – Kuśmierek w liczbach:

– kilkadziesiąt postępowań restrukturyzacyjnych;

– ponad 100 mln PLN – wartość wierzytelności objętych restrukturyzacją;

– ponad 500 podmiotów – wierzycieli biorących udział w procesach restrukturyzacyjnych;

– kilkadziesiąt postępowań upadłościowych.

Coraz częściej spotykamy się z przypadkami podmiotów doradczych działających w sposób oszukańczy. Częstokroć reklamują się jako firmy gwarantujące umorzenie zobowiązań w jakiejś części. Jest to niedopuszczalne i nie da się fachowo, bez analizy indywidualnej sytuacji majątkowej podmiotu uczynić jakichkolwiek gwarancji umorzeniowych. Nie ma to nic wspólnego z rzetelnym doradztwem restrukturyzacyjnym ani upadłościowym. Kancelaria – Kuśmierek gwarantuje najwyższą jakość usług. Przygotowujemy Klientów do wszczęcia odpowiednich procedur i wskazujemy wszelkie skutki, w tym te negatywne. Tym samym działania przedsiębiorcy lub konsumenta, podejmowane są z pełną świadomością istniejących ryzyk gospodarczych.

Zachęcamy do lektury: