Jakie prawa przysługują wierzycielom?


Zarówno w postępowaniu upadłościowym, jak też restrukturyzacyjnym wierzyciele mają swoje prawa. Faktyczne korzystanie z opcji jakie ustawodawca udostępnia wierzycielom, wykorzystywane są rzadko. Rola wierzycieli najczęściej polega obecnie na zdobywaniu informacji o stanie postępowania – od syndyka/ zarządcy/nadzorcy lub sądu upadłościowego. 

Od połowy listopada 2019 zaczynamy przedstawianie cyklu krótkich informacji dla wierzycieli, w których przedstawione zostaną poszczególne praktyczne uprawnienia. 

Zapraszamy wierzycieli do współpracy!