Upadłość i restrukturyzacja w Tarczy antykryzysowej 2.0 (Covid)


Ustawa z dnia 16.04.2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-CoV-2 (Dz.U.2020.695) nie ma zastosowania do przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość lub postępowanie restrukturyzacyjne. Jeśli złożono wnioski w przedmiocie upadłości lub restrukturyzacji, wsparcie z Tarczy antykryzysowej 2.0 jest zawieszone do czasu prawomocnego rozpoznania tych wniosków.

Niezrozumiałe jest dla mnie wyłączenie ze wsparcia podmiotów w restrukturyzacji. Przecież celem postępowań restrukturyzacyjnych jest odbudowa firmy, a co za tym idzie spłata wierzycieli w większym zakresie niż w postępowaniach upadłościowych. Zatem skutek „pozostawienia firm w restrukturyzacji na lodzie…” pozostawiam bez komentarza.

Ze wsparcia Tarczy 1.0 ani Tarczy antykryzysowej 2.0 nie mogą też skorzystać podmioty, których trudna sytuacja nie jest następstwem SARS-CoV-2.

Tarcza antykryzysowa 2.0 – wnioski


Najważniejsze wnioski z ustawy – tarczy 2.0. – to:

KROK PIERWSZY: najpierw skorzystaj z pomocy TARCZ (1.0. oraz 2.0.) na tyle, na ile się firma kwalifikuje;

KROK DRUGI: jeśli pomoc TARCZY nie da niezbędnych efektów, skorzystaj z restrukturyzacji sądowej oraz pomocy doradcy restrukturyzacyjnego w negocjacjach z wierzycielami;

KROK TRZECI: jeśli wiesz, że nie możesz skorzystać z TARCZ i analiza doradcy restrukturyzacyjnego nie daje Ci szans na skuteczną restrukturyzację sądową…podejmij odpowiedzialną decyzję o upadłości.

PAMIĘTAJ: trzeci krok to ostateczność.

Restrukturyzacja w Tarczy antykryzysowej 2.0 z doradcą restrukturyzacyjnym


JAK MOŻE CI POMÓC DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY:

– sporządzi opinię na okoliczność, że trudna sytuacja firmy nie jest następstwem innych okoliczności niż COVID-19;

– sporządzi opinię na okoliczność czy w dacie składania wniosków w ramach wsparcia Tarczy antykryzysowej 1.0. lub Tarczy antykryzysowej 2.0. istniały podstawy do ogłoszenia upadłości (wymóg złożenia stosownego oświadczenia we wnioskach dot. wsparcia TARCZ);

– przeprowadzi analizę i rekomendacje możliwości zastosowania wsparcia z ustawy Prawo restrukturyzacyjne, sporządzi odpowiednie dokumenty oraz wniosek restrukturyzacyjny;

– pomoże w negocjacjach z wierzycielami;

– sporządzi Plan Restrukturyzacyjny zgodny z wymogami ustawy Prawo restrukturyzacyjne;

– zaopiniuje możliwości i zasadność zastosowania KROKU TRZECIEGO (upadłość);

 Zapraszamy do współpracy!