Stary Młyn w Strzegomiu – do sprzedania


Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego  zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki  nr 221 i 222 o łącznej powierzchni 1,7004 ha, położonych w woj. dolnośląskim, przy  Al. Wojska Polskiego nr 76 w Strzegomiu (KW Nr SW1S/00004985/2). Tereny o nieregularnym kształcie, częściowo ogrodzone, posiadające bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi publicznej. Pod względem rodzaju zabudowy działki te można podzielić na część produkcyjną i mieszkalną.

CZĘŚĆ PRODUKCYJNA

Działka nr 221 o pow. 1,5974 ha stanowi tradycyjny kompleks po dawnym młynie, na który składają się pochodzące z lat 1876 – 1919 budynki tj. 4- kondygnacyjny i podpiwniczony młyn oraz czyszczalnia. Ponadto kotłownia, portiernia, warsztat, biuro oraz kilka magazynów, komór silosowych i wiat o łącznej powierzchni użytkowej 3 916,70 m2 . Nieruchomość znajduje się w bliskim sąsiedztwie bocznicy kolejowej.

CZĘŚĆ MIESZKALNA

Działka nr 222 o pow. 0.1030 ha zabudowana, pochodzącym z  1876 roku 3 – kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o pow. 569,90 m2  z którego wydzielono 11 lokali mieszkalnych. Budynek murowany, w części podpiwniczony, wsparty na fundamentach z kamienia i cegły oraz ceglanych ścianach. Nieruchomość wyposażona w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową i telekomunikacyjną.

Obiekty  będące częścią działek nr 221 i 222 stanowią zabudowy  terenu przeznaczonego pod działalność  produkcyjno – usługową.

Cena minimalna sprzedaży: 1 450 000 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Termin i miejsce składania pisemnych ofert: 23 czerwca 2022 roku, do godz. 12.00, Syndyk Elżbiety Golczyk-Król,  ul. Królewska 5 lok.8 98-300 Wieluń. Niezbędna jest wpłata wadium. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 czerwca 2022 roku, o godz. 14.00.

Szczegółowe pozostałe informacje dostępne u syndyków: Elżbiety Golczyk-Król,  ul. Królewska 5 lok.8,  98-300 Wieluń,  tel. 798 569 376 lub Pawła Kuśmierka, ul. Żeromskiego 25 lok.6, 90-736 Łódź, tel. 511 964 028.

Regulamin KONKURSU