SANACJA Moderndach sp. z o.o. w restrukturyzacji


Oznaczenie dłużnika: Moderndach sp. z o.o. w restrukturyzacji
Numer KRS: 0000293415 REGON:
NIP: 4660369334
Konto bankowe:
Adres siedziby: Łochocin 6/4
Adres do korespondencji: Łochocin 6/4, 87-600 Lipno
Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sygn. akt: XIV GRs 2/ 18

Aktualności (Obwieszczenia i Ogłoszenia)

Informacje o przebiegu postępowania upadłościowego:

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą. Na bieżąco pokrywa koszty postępowania.