Restrukturyzacja przedsiębiorstw – podsumowanie 2021/2022


Jesteśmy w przededniu drugiej rocznicy obowiązywania tzw. uproszczonej restrukturyzacji przedsiębiorstw (obecnie funkcjonującej w ramach postępowania o zatwierdzenie układu w ustawie Prawo restrukturyzacyjne).

Podstawowe zasady postępowania i cel restrukturyzacji przedsiębiorstw nie uległ zmianie. Informowaliśmy o tym Państwa tuż przed wejściem nowych przepisów w życie, we wpisie, w którym objaśnialiśmy, czym jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Restrukturyzacje przedsiębiorstw – podsumowanie blisko dwóch lat uproszczeń

Efekty pracy Kancelarii – Kuśmierek w zakresie spraw o postępowaniu restrukturyzacyjnym są bardzo udane. W toku niemal 24 miesięcy obowiązywania przepisów dotyczących uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego tylko w jednym przypadku nie złożono do Sądu wniosku o zatwierdzenie układu. W pozostałych przyjęto prawomocnie układ z wierzycielami. Wiemy, że Dłużnicy realizują postanowienia układu zgodnie z jego warunkami i bez zastrzeżeń.

Restrukturyzacje 2021/2022 w liczbach

Jak to wygląda w liczbach?

Wartość majątku objętego restrukturyzacją: ponad 50 mln PLN

Ilość wierzycieli uczestniczących w restrukturyzacji: ponad 500 podmiotów gospodarczych

Korzyść ekonomiczna dla przedsiębiorstw w restrukturyzacji: ok. 11,5 mln PLN

Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa ma na calu poprawienie jego sytuacji finansowej i ustrzec firmę od niewypłacalności i konieczności ogłoszenia upadłości. Ponadto w zakresie korzyści ekonomicznych, jakie przynosi uproszczona restrukturyzacja przedsiębiorstw: przedsiębiorstwa nadal działają i wytwarzają produkty lub usługi, istnieją miejsca pracy, nastąpiła reglamentacja źródeł przychodów i pełna analiza pozycji firmy na rynku, na nowo określono zdolność do generowania dochodów. 

W tym czasie nie próżnowaliśmy w sprawach upadłościowych oraz likwidacyjnych przedsiębiorstw. Z sukcesem zakończyła się sprzedaż nieruchomości POLROS S.A. w likwidacji z siedzibą w Rzgowie, która była jedną z największych transakcji na rynku nieruchomości w województwie łódzkim w ostatnich latach.

Kancelaria – Kuśmierek prowadzi również kilkadziesiąt postępowań upadłościowych konsumenckich. Doradzamy, czy warto przeprowadzić ten proces i zdecydować się na otwarcie postępowania i ogłoszenie upadłości. Przedstawiamy pełną informację o skutkach ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Profesjonalna obsługa w tym zakresie (przygotowanie i złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, opracowanie planu restrukturyzacji itd.) jest niezwykle istotna. Pomoże w tym specjalista ds. postępowań restrukturyzacyjnych, doświadczony doradca restrukturyzacyjny z Kancelarii Kuśmierek.

Postępowanie restrukturyzacyjne dzięki wsparciu naszej kancelarii przebiegnie sprawnie i z zachowaniem niezbędnych procedur. Zapraszamy do współpracy.