Profesjonalizm i doświadczenie – to Nas wyróżnia


Po ponad roku obowiązywania nowych przepisów o upadłości konsumenckiej chcielibyśmy się podzielić z Państwem pewnymi spostrzeżeniami na gruncie spraw i wniosków, które trafiają z Sądu do syndyka Pawła Kuśmierka. Na rynku usług upadłościowych pojawiło się sporo „niby specjalistów” świadczących usługi sporządzania wniosków o ogłoszenie upadłości. Częstokroć Ci „specjaliści” nie mają pojęcia o skutkach i warunkach związanych z upadłością konsumencką. Nie pouczają przyszłych upadłych o konsekwencjach ogłoszenia upadłości, toku postępowania i warunkach związanych z umorzeniem zobowiązań lub ustaleniem planu spłaty. Nie potrafią odradzić upadłości, licząc jedynie na wynagrodzenie za sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Konieczności umorzenia postępowania upadłościowego

Jako syndyk, Paweł Kuśmierek coraz częściej spotyka się z sytuacją konieczności umorzenia postępowania upadłościowego konsumenta, z uwagi na brak wszystkich danych we wniosku o ogłoszenie upadłości, zgodnych ze stanem rzeczywistym. Najczęściej wynika to z braku przeprowadzenia przez „pseudo – specjalistów” odpowiedniej rozmowy z potencjalnym Upadłym oraz braku wiedzy o jakie informacje należy dopytać Dłużnika. Wnioski po prostu są wadliwie sporządzane. Bywa, że konsumenci po ogłoszeniu upadłości nie wiedzą, że ich majątek w toku upadłości podlega w całości likwidacji – musi być sprzedany przez syndyka (poza wyjątkami przedmiotów wyjętych spod egzekucji z mocy prawa). Zdarza się, że Dłużnicy nie wiedzą, że syndyk może „zająć” wynagrodzenie Upadłego.

Zatem apelujemy: zwróć się w sprawie upadłościowej do profesjonalisty – doradcy restrukturyzacyjnego, którego doświadczenie i pasja zawodowa, nie doprowadzą do niekorzystnej dla Dłużnika decyzji.

Pełna analiza sytuacji życiowej i majątkowej.

Doradztwo Kancelarii-Kuśmierek zawsze prowadzi do pełnej analizy sytuacji życiowej i majątkowej Dłużnika. Dbamy o szczegółową weryfikację przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Nasi Klienci zawsze są informowani o skutkach związanych z ogłoszeniem upadłości. Nasi Klienci wiedzą, że postępowanie upadłościowe toczy się w oparciu o określone reguły i trwa w dość szczególnym reżimie prawnym, z określonymi ograniczeniami w sferze faktycznych działań Upadłego. Przygotowujemy Klientów na funkcjonowanie w upadłości.

Zapraszamy do współpracy!