Postępowanie o zatwierdzenie układu


Oznaczenie dłużnika: Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Konserwacji Torów „Bocznica” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
Numer KRS: 0000184817
REGON:
NIP:
Konto bankowe:
Adres siedziby: ul. Aleksandrowska 67/93, 91-205 Łódź
Adres do korespondencji:
Sąd upadłościowy:
Sygn. akt:

Aktualności (Obwieszczenia i Ogłoszenia)

Informacje o przebiegu postępowania upadłościowego:

W dniu 2 października 2020 roku ukazało się w MSiG obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Dniem układowym jest 25 września 2020 roku. 

Od daty ukazanie się obwieszczenie w MSiG prowadzone będą działania mające na celu restrukturyzację zobowiązań Dłużnika oraz wprowadzenie działań zapewniających spłatę wierzycieli i doprowadzenie do najbardziej optymalnej sytuacji przedsiębiorstwa Dłużnika.