Sprzedaż NIERUCHOMOŚCI – Łódź, ul. Aleksandrowska. Dwa budynki biurowo – magazynowe!

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Konserwacji Torów „Bocznica” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi sprzeda Nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 67/93, zabudowaną dwoma budynkami biurowo – magazynowymi – POŁOŻENIE (dz.ozn. nr 55/118). 

Jeden budynek stary, o pow. ok. 347 m2 – z funkcją biurową oraz warsztatowo – magazynową.

Drugu budynek to hala, o pow. ok. 761 m2 – z funkcją biurową oraz magazynową – stan do wykończenia. 

Poniżej kilka istotnych informacji. Po szczegóły zapraszamy do kontaktu mailowego: syndyk@kancelaria-kusmierek.pl

Załączniki:

Arys Pabianice – Informacja bieżąca

  |   Autor  |  0 Komentarzy

W 2019 roku prowadzono działania zmierzające do ściągnięcia należności Upadłego. Zakończono wszystkie czynności likwidacyjne. 

Zrealizowano częściowy podział ze zbycia ruchomości zabezpieczonych rzeczowo, na rzecz jednego z wierzycieli (banku) posiadającego zabezpieczenie rzeczowe na ruchomościach. 

Syndyk planuje zakończyć wszystkie czynności w ramach postępowania upadłościowego w bieżącym 2020 roku. 

Aktualne informacje

  |   Autor  |  0 Komentarzy

We wrześniu 2019 roku Sąd Okręgowy uchylił postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi o umorzeniu postępowania sanacyjnego Moderndach sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Łochocinie. Zatem postępowanie sanacyjne wobec Dłużnika jest w dalszym ciągu w toku.

2019 rok – podsumowanie

Restrukturyzacja w 2019 roku przebiegała prawidłowo. W szczególności utrzymano stałe zlecenia i przychody na dostatecznym poziomie. Zwiększono zatrudnienie. Przedsiebiorstwo bez zakłóceń prowadziło działalność produkcyjną konstrukcji drewnianych. 

Plan na 2020 rok

Podjęte działania sanacyjne przyniosły rezultaty. W 2020 roku Zarządca planuje zwołać zgromadzenie wierzycieli celem podjęcia uchwały w przedmiocie propozycji układowych. 

Dodatkowo podejmowane będą dalsze działania sanacyjne, w tym poszukiwanie inwestora, celem zwiększenia możliwości produkcyjnych firmy.