Arys Pabianice – Informacja bieżąca


W 2019 roku prowadzono działania zmierzające do ściągnięcia należności Upadłego. Zakończono wszystkie czynności likwidacyjne. 

Zrealizowano częściowy podział ze zbycia ruchomości zabezpieczonych rzeczowo, na rzecz jednego z wierzycieli (banku) posiadającego zabezpieczenie rzeczowe na ruchomościach. 

Syndyk planuje zakończyć wszystkie czynności w ramach postępowania upadłościowego w bieżącym 2020 roku.