Strona korzysta z plików cookies w celu sprawniejszego działania.
Więcej o plikach cookies i sposobie ich blokowania przeczytać można tutaj.Rozumiem
www.kancelaria-kusmierek.plKompleksowe usługi prawnicze
Aktualności
Archiwum
Polityka Nowej Szansy

30.09.2020

Pomoc publiczna na restrukturyzację firmy

27.07.2020

Formularze w upadłości konsumenckiej - UKŁAD w upadłości konsumenckiej

15.07.2020

UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

22.06.2020

Uproszczona restrukturyzacja firmy

25.05.2020

Tarcza (Covid) 2.0. a upadłości i restrukturyzacje

19.04.2020

Najmniej biurokratyczna restrukturyzacja ?? Jest rozwiązanie!

02.04.2020

Rekomendacje restrukturyzacyjne

26.03.2020

Zarządzanie w kryzysie

13.03.2020

POSTĘPOWANIE SANACYJNE - w prostych słowach

10.02.2020

Szybka ścieżka przeciw postępującej niewypłacalności

16.12.2019

Rada Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym

29.11.2019

Jesteś wierzycielem…masz prawo WYBORU w restrukturyzacji

21.11.2019

WIERZYCIELE - macie swoje prawa!

14.11.2019

Restrukturyzacja SP ZOZ-ów

15.03.2019

Ryczałty w sieci - wygraliśmy pierwszą sprawę w Polsce !!! Zapraszamy do współpracy...

09.03.2019

NFZ obniża wstecznie kwoty ryczałtu - POMOŻEMY

04.04.2018

Telefon

tel. 42 207 37 71

E-mail

biuro@kancelaria-kusmierek.pl

Sprawdź jak do nas dojechać

Jesteś wierzycielem…masz prawo WYBORU w restrukturyzacji

21.11.2019

W postępowaniu restrukturyzacyjnym to Sąd wyznacza nadzorcę sądowego lub zarządcę, ALE…  podmiot będący w tarapatach (zagrożony niewypłacalnością Dłużnik), składając wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, może wskazać osobę nadzorcy lub zarządcy. Wniosek dla Sądu będzie wiążący jeśli wierzyciele (wystarczy jeden) posiadający ponad 30% sumy wierzytelności wyrażą na piśmie zgodę na wskazaną osobę nadzorcy lub zarządcy. Innymi słowy duża część wierzycieli, posiadająca więcej niż 30% sumy wierzytelności, może zadecydować o osobie, która w wielu kwestiach będzie miała decydujący wpływ na zasadniczy kierunek prowadzenia przedsiębiorstwa, podejmowanie kluczowych decyzji oraz podejmowanych czynnościach restrukturyzacyjnych.

Wpływ wierzycieli na wybór osoby nadzorcy czy zarządcy daje w istocie komfort zaufania, a także gwarancję, że osoba powołana przez Sąd ma wiedzę, doświadczenie i przede wszystkim powinna znać branżę, której restrukturyzacja dotyczy.

W gruncie rzeczy wierzyciele i Dłużnik w postępowaniu restrukturyzacyjnym grają do tej samej bramki. Dłużnik chce utrzymać przedsiębiorstwo przy życiu, zmierzając do uzyskiwania przychodów, zachowania zatrudnienia i majątku. Wierzyciele zaś chcą uzyskać swoje należności w stopniu jak najwyższym. Sprawne, rzetelne i profesjonalne prowadzenie restrukturyzacji przez właściwego doradcę restrukturyzacyjnego – leży w interesie wszystkich.

Skorzystanie przez Dłużnika z opcji wskazania osoby zarządcy czy nadzorcy, z poparciem dużej grupy wierzycieli posiadających odpowiednią większość, jest bardzo pragmatycznym i biznesowo uzasadnionym kierunkiem prowadzenia restrukturyzacji.

WAŻNE! Nie wszyscy wierzyciele mogą mieć wpływ na wybór doradcy restrukturyzacyjnego. Dotyczy to tylko wierzytelności bezspornych a ponadto nie mogą obejmować wierzytelności:

- współdłużnika, poręczyciela, gwaranta lub banku otwierającego akredytywy, który nie zaspokoił wierzyciela;

- przysługujące małżonkowi dłużnika, krewnym lub powinowatym dłużnika w linii prostej, krewnym lub powinowatym dłużnika w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, przysposabiającym dłużnika lub przez niego przysposobionym, osobie uprawnionej do reprezentowania spółki dłużnika, wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność za zobowiązania spółki dłużnika całym swoim majątkiem, spółce powiązanej z dłużnikiem, osobom upoważnionym do reprezentacji spółki powiązanej, spółce dominującej, jak i pozostającej zdominowaną albo zależną w stosunku do dłużnika, osobom upoważnionym do reprezentacji spółki dominującej, pozostającej zdominowaną, jak i zależnej w stosunku do dłużnika, wierzycielowi będącemu osobą fizyczną, jeżeli reprezentuje ponad 25% kapitału zakładowego spółki kapitałowej dłużnika.

Jeśli z powyższego katalogu wyłączymy wierzytelności i pozostałe utworzą większość ponad 30% - wierzyciele, w porozumieniu z Dłużnikiem mają wpływ na wybór odpowiedniego nadzorcy czy zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Przy podejmowaniu decyzji o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, zachęcamy do analizy takiej możliwości - zarówno będąc po stronie Dłuznika jak i Wierzycieli, z którymi Dłużnik rozmawia o trudnej sytuacji swojego przedsiębiorstwa.