Strona korzysta z plików cookies w celu sprawniejszego działania.
Więcej o plikach cookies i sposobie ich blokowania przeczytać można tutaj.Rozumiem
www.kancelaria-kusmierek.plKompleksowe usługi prawnicze
Aktualności
Archiwum
Uproszczona restrukturyzacja firmy

25.05.2020

Tarcza (Covid) 2.0. a upadłości i restrukturyzacje

19.04.2020

Najmniej biurokratyczna restrukturyzacja ?? Jest rozwiązanie!

02.04.2020

Rekomendacje restrukturyzacyjne

26.03.2020

Zarządzanie w kryzysie

13.03.2020

Układ w upadłości konsumenckiej

24.02.2020

POSTĘPOWANIE SANACYJNE - w prostych słowach

10.02.2020

Szybka ścieżka przeciw postępującej niewypłacalności

16.12.2019

Rada Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym

29.11.2019

Jesteś wierzycielem…masz prawo WYBORU w restrukturyzacji

21.11.2019

WIERZYCIELE - macie swoje prawa!

14.11.2019

Kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości - zmiany III.2020.???

07.11.2019

Restrukturyzacja SP ZOZ-ów

15.03.2019

Ryczałty w sieci - wygraliśmy pierwszą sprawę w Polsce !!! Zapraszamy do współpracy...

09.03.2019

NFZ obniża wstecznie kwoty ryczałtu - POMOŻEMY

04.04.2018

Telefon

tel. 42 207 37 71

E-mail

biuro@kancelaria-kusmierek.pl

Sprawdź jak do nas dojechać

Kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości - zmiany III.2020.???

07.11.2019

Im bliżej zmian w Prawie upadłościowym, na które oczekujemy od marca 2020 roku, tym więcej czytamy o niepewnościach związanych z tym czy dla dłużników czy dla wierzycieli nowe przepisy będą korzystniejsze czy też mniej życzliwe. 

Przypomnijmy pokrótce:

- obecnie w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości Sąd bada czy niewypłacalność konsumenta - dłużnika powstała z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie (celowo, umyślnie, przez rażące niedbalstwo) czy też w czasie kiedy jako przedsiębiorca doszło do zadłużenia i nie złożono w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości (jedna z głównych podstaw oddalenia ogłoszenia upadłości obecnie); 

- obecnie po ogłoszeniu upadłości, a następnie przeprowadzeniu przez syndyka czynności w toku postępowania (zawiadomienie wierzycieli, urzędów, sporządzenie listy wierzytelności, likwidacja majątku itp.), Sąd orzeka w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłego w całości lub części. W razie częściowego umorzenia - Sąd określa plan spłaty, na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy;

 

Po zmianach (03.2020.) będzie tak:

- Sąd w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości nie bada okoliczności przyczyn powstania niewypłacalności. Wyłączną podstawą ogłoszenia upadłości - jest stan niewypłacalności;

- po przeprowadzeniu przez syndyka formalności w toku postępowania upadłościowego - czyli na koniec postępowania upadłościowego, Sąd oceni postępowanie dłużnika pod kątem przyczyn powstania niewypłacalności; 

- umorzenie w całości zobowiązań będzie miało charakter wyjątkowy, zależny nie tylko od przyczyn powstania niewypłacalności, ale także od warunków osobistych dotyczących dłużnika (sytuacja zdrowotna, materialna itp.); 

- plan spłaty będzie stanowił regułę, ale w przypadku niesolidnych dłużników, których niewypłacalność powstała z ich winy, niedbalstwa czy celowo - wówczas okres planu spłaty wyniesie od 3 do 7 lat.

 

Powstaje pytanie: czy lepiej zdążyć z wnioskiem o ogłoszenie upadłości przed zmianami czy lepiej poczekać na złożenie wniosku do marca 2020 roku ?? 

Odpowiedź brzmi: to zależy od konkretnego przypadku. Dla byłych przedsiębiorców - rekomendacja to poczekać. Dla konsumentów bez żadnego majątku, gdy niewypłacalność miała charakter zupełnie niezawiniony - lepiej zdążyć przed nowelizacją. 

Powyższe odpowiedzi to oczywiście uproszczenie. Wszystko zależy od konkretnego przypadku. Rekomenduję jednak w każdym razie zasięgnięcie rady specjalisty. Znacznie ułatwi to nie tylko podjęcie decyzji, ale wszystkich skutków związanych ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym skutków związanych z datą złożenia wniosku...

Zapraszamy do współpracy!